Płace i kadry

Obejmiemy opieką wszystkich współpracowników bez względu na to, jaką umową są z Twoją firmą związani. Utworzymy kompletną dokumentację pracowniczą i będziemy dokonywać comiesięcznych naliczeń płac. Dla dużych podmiotów zatrudniających wielu pracowników wynagrodzenia możemy rozliczać przy wykorzystaniu kart pracy i księgować na różne projekty (budowy, inwestycje, projekty informatyczne itp.).

Nasze usługi zawierają:

 • Opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, itp.)
 • Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
 • Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS
 • Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych

Zadaj pytanie