Automatyczne rozpoznawania treści faktur dla międzynarodowego producenta nasion

  • Integralną częścią systemu CRM opisanego tutaj jest moduł automatycznego rozpoznawania faktur przy wykorzystaniu technologii OCR. Funkcjonalność ta umożliwia rozpoznawanie nie tylko danych kontrahenta, dat, czy wartości faktur, ale pełnych danych o każdej pozycji widniejącej na fakturze.

  • Dzięki głębokiej analizie danych firma może dokonywać estymacji trendów cenowych w całej sieci dystrybucji w zakresie czasu, sezonowości, potencjału klientów oraz cen konkurencji. Analizy umożliwiają również prognozowanie potrzeb klientów.

  • Źródłem danych są faktury sprzedaży wystawiane przez firmy dystrybucyjne rolnikom, którzy uczestniczą w programie lojalnościowym zbierając punkty w zamian za zakupy, których potwierdzeniem są skany otrzymanych faktur.

1
2
3