inSEA - obieg dokumentów
  • Oprogramowanie, które odzwierciedla zdefiniowany obieg dokumentów papierowych w firmie. Dokumenty skanowane są w sekretariacie/kancelarii. Dalej wędrują do działów i osób merytorycznie za nie odpowiadających. Po ostatecznym zatwierdzeniu przez osoby na wyższych szczeblach zarządzania - obieg może kończyć się np. w księgowości. Wszystkie dokumenty po zakończeniu ścieżki swojego obiegu dostępne są w elektronicznym archiwum.

  • Sekretariat lub kancelaria przed zeskanowaniem dokumentów wprowadza ich rejestrację czyli opis za pomocą odpowiednich indeksów oraz nakleja kod kreskowy. Dzięki tak zorganizowanemu procesowi - po zeskanowaniu dokumentu system automatycznie szuka kodu kreskowego, a po jego odczycie podłącza zeskanowany obraz do właściwej rejestracji dokumentu. Gdy kody kreskowe zastąpimy kodami RFiD uzyskamy dodatkową możliwość fizycznej lokalizacji dokumentów w budynku firmy.

  • System umożliwia warunkowane zatwierdzanie dokumentów - czyli dopiero w przypadku, gdy wcześniej wystąpi określony cykl zdarzeń np. dokumenty zostaną zaakceptowane przez wszystkie właściwe osoby.

  • Widoki podglądu kolejek dokumentów z indywidualnymi filtrami są konfigurowalne dla każdego użytkownika po to, aby nawigacja po dokumentach będących w obiegu była jak najbardziej efektywna czasowo. System dysponuje ochroną dostępu do danych z wykorzystaniem konfiguracji uprawnień globalnych oraz indywidualnych definiowanych dla każdego użytkownika.

1
2
3
4