CRM z programem lojalnościowym dla międzynarodowego producenta nasion

  • System stanowi bazę Klientów umożliwiającą ich segmentację, kategoryzację, oraz szybkie wyszukiwanie po wielu kryteriach. Opis klienta jest szeroki i zawiera również cele sprzedażowe, prognozy i realizację sprzedaży. Wszelkie działania u klientów mogą być planowane z wykorzystaniem funkcji kalendarza podobnego funkcjonalnością do oprogramowania MS Outlook. Dzięki temu można łączyć aktywności handlowe z danymi Klientów i podmiotów współpracujących. Dzięki prezentacji klientów na interaktywnej mapie geograficznej można planować marszruty i zarządzać pracą tak, aby najefektywniej wykorzystywać zasoby.

  • Na mapie można również uwidocznić potencjały poszczególnych regionów kraju co pozwala planować zatrudnienie i aktywności handlowe adekwatnie do spodziewanych przychodów w danym regionie. Wbudowane raporty są bardzo elastyczne, zawierają funkcje aktywnych linków tak, aby umożliwić nawigację od zbiorczych danych globalnych do elementów składowych o dużym poziomie uszczegółowienia. Pozwala to na zaspokojenie potrzeb informacyjnych zarówno osób zarządzających na poziomie strategicznym jak i tych użytkowników, którzy operacyjnie wykorzystują system.

  • Dodatkowo funkcje elastycznego eksportu danych do formatu Excel lub pdf umożliwiają proste pozyskanie danych do raportów globalnych w dowolnych układach oraz przygotowanie kart opisu Klienta do pracy offline. CRM zintegrowany z programem lojalnościowym dostępnym na stronie www, gdzie klienci rejestrują swoje uczestnictwo, zbierają punkty i odbierają nagrody. Aby umożliwić zasilanie systemu lojalnościowego danymi z wykonanych transakcji przez klientów końcowych (są to rolnicy, którzy kupują nasiona u różnych dystrybutorów) - CRM obsługuje przetwarzanie skanowanych faktur, w tym rozpoznawanie treści (OCR) pozycji zakupionych na fakturach i umożliwia analizy odczytanych danych.

1
2
3