CRM napisany dla nas, przez nas

  • System stanowi bazę klientów i umożliwia ich szczegółowa segmentację w celu dotarcia z właściwą ofertą do właściwych grup docelowych. Każdy klient w zależności od grupy docelowej do której należy może zostać opisany parametrami, które definiują jego potencjał. Dzięki temu można nie tylko dobrać właściwą ofertę ale również dostosować koszty obsługi klienta do potencjalnych przychodów płynących ze współpracy.
    Działania z klientem oraz wszystkie otwierane procesy handlowe są rejestrowane w systemie umożliwiając analizę efektywności handlowców i wgląd w historię co powoduje, że wiedza o klientach zostaje w firmie nawet w przypadku fluktuacji kadr.

  • System automatycznie wyświetla stronę internetową jak i lokalizację każdego klienta na mapie umożliwiając szybkie planowanie wizyt handlowych. Na karcie klienta można przechowywać pliki w dowolnym formacie - np. skany umów, obrazy czy filmy dokumentujące współpracę. System gromadzi dane o użytkowanych przez klienta urządzeniach drukujących, stanach ich liczników oraz wszelkich interwencjach serwisowych, które miały miejsce. Dzięki temu można filtrować bazę urządzeń po stopniu ich zużycia i składać oferty na ich wymianę.

  • CRM umożliwia prowadzenie kampanii marketingowych polegających na masowym wysyłaniu faxów do dowolnie wybranej grupy docelowej (wymagane dodatkowe opłaty telekomunikacyjne). Każdy proces sprzedaży może zostać przekształcony w projekt, który posiada zespół składający się z pracowników firmy oraz klienta i harmonogram prac. Wszelkie działania w ramach projektu mogą być rejestrowane. Na projektach można również rejestrować koszty i przychody tak, aby kalkulować efekty ekonomiczne. Oprogramowanie działa również na telefonach iPhone - użytkownicy mają dostęp do bazy klientów i listy swoich zadań. Mogą dzwonić do klientów bezpośrednio z aplikacji.

1
2
3